TAEBO

Teabo

Ak nepatríte k fanúšikom aerobiku či posilňovaniu, príďte na tae-bo.
Tae-bo je celosvetovo uznávaný športový systém, vďaka ktorému nezhodíte len prebytočné kilogramy, no pomôže vám k fit životu, skvelej kondícii a perfektnej postave.

Zakladateľom Tae-bo je američan Billy Blanks, nositeľ niekoľkých ocenení v bojových umeniach. Cvičenie predstavuje tanečné prvky v kombinácii s bojovým umením. Je vhodné pre všetky vekové kategórie a riadi sa heslom „Get Fit, Lose Weight, Have Fun, Be Strong“, čo znamená „Zacvič si, Schudni, Zabav sa, Buď silný“. Už samotné písmená v slove tae-bo predurčujú kam tento šport smeruje a čím sa riadi.

T – Total – totálne a absolútne sa odovzdanie všetkému, čo toto cvičenie prináša
A – Awaraness – uvedomenie si existencie seba samého, ako aj sveta okolo nás
E – Exellence – excelentný prístup ku všetkému, čo človek robí
B – Body – telo ako báza, ktorá vedie k úplnej vonkajšej a vnútornej zmene
O – Obedience – otvorenosť a podriadenie sa každej prichádzajúcej zmene